direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het deelproject de Vlijt 1a betreft een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer is een anterieur contract afgesloten. De met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemer. De eisen aan de kwaliteit van werken en werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van toekomstige openbare ruimte zijn vastgelegd in genoemd anterieur contract. De ontwikkelaar zal deze openbare ruimte na gereedkomen overdragen aan de gemeente.


Voor de deelprojecten de Vlijt 1b en Sportvelden is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Bij de vaststelling van een wijzigingsplan zal de economische uitvoerbaarheid van die deelprojecten moeten worden aangetoond. Voor wat betreft deze deelprojecten behoeft de gemeenteraad bij het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan gezien bovenstaande geen exploitatieplan vast te stellen.