direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET ONTWIKKELLOCATIES
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET ONTWIKKELLOCATIES

Het grootste deel van het bestemmingsplan heeft betrekking op conserveren en actualiseren van de bestaande bestemmingen. Daarnaast maakt het plangebied deel uit van de Structuurvisie Kanaalzone waarin een een groot aantal deelprojecten zijn onderscheiden.

In het plangebied komt een tweetal ontwikkellocaties voor, te weten de Sportvelden Kerschoten (tussen Boerhaavestraat en Vlijtseweg) en De Vlijt 1 (gebied gelegen in de driehoek tussen Deventerstraat, de sluis en de Vlijtseweg). De kaders hiervoor worden in dit hoofdstuk beschreven.