direct naar inhoud van 4.3 Duurzaam bouwen
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

4.3 Duurzaam bouwen

De ambities ten aanzien van duurzaamheid in Apeldoorn zijn hoog. Er wordt bijvoorbeeld gestreefd naar een optimale energie-infrastructuur, waarbij duurzame bronnen zoveel mogelijk benut worden.


Het herstellen van de natuurlijke waterhuishouding van stad en landschap is eveneens van belang (beken en sprengen). Dit gebeurt onder meer door het vasthouden van (regen)water in het stedelijk gebied en door een aanzienlijke drinkwaterbesparing door het gebruik van 2e kwaliteitswater.


Veel duurzaamheidsambities zijn al verankerd in wettelijke bepalingen. (Bouwbesluit, Energieprestatienormering). Alleen de maatregelen die een duidelijke relatie hebben met ruimtelijke ordening, zoals zongerichte oriƫntatie van woningen en de hoeveelheden groen, open water, de ecologische bestemming en verhard oppervlak, kunnen worden opgenomen in bestemmingsplannen.


De Structuurvisie Kanaalzone is het eindresultaat van de optimaal duurzame benadering voor de ontwikkeling van het gebied. Voor de ontwikkeling in de Kanaalzone wordt naar duurzaamheid gestreefd door:

  • een gesloten grondbalans op het niveau van ontwikkelvlekken, met uitzondering van ernstig verontreinigde, niet ter plekke te reinigen grond;
  • biodiversiteit/ en waterkwaliteit bevorderen;
  • energiegebruik van fossiele brandstoffen zeker op de herstructureringslocaties tot een minimum beperken;
  • compact en doelmatig bouwen en combinatiemogelijkheden van functies optimaliseren.