direct naar inhoud van 3.4 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

3.4 Natuurwaarden

In het verlengde van de ontwikkeling in de binnenstad, waar De Grift weer wordt hersteld, is ook in de Kanaalzone - Noord De Grift weer naar de oppervlakte gehaald. De Grift grenst aan de oostzijde van het plangebied. De Grift wordt ingebed in een zone van gemiddeld 40 meter, welke onderdeel uitmaakt van het plangebied. De Grift loopt vanuit de binnenstad via Marialust langs de Vlijtseweg. Bij de inrichting van De Grift is rekening gehouden met retentiegebieden, een zomer- en een winterbedding, met natuurwaarden en met recreatiemogelijkheden. Deze ruimtelijke reservering is voornamelijk bedoeld als retentiegebied voor hemelwater. Waterretentie en natuurwaarden bepalen hier het beeld. De Grift met zijn begeleidende groenzone is aangewezen als ecologische hoofdstructuur. Daarnaast is de groenzone langs de Grift met zijn opgaande beplanting, een belangrijke drager voor de randen van de Kanaalzone. De ligging tussen de Griftzone en park Kerschoten biedt veel potentie voor de kwaliteiten van het gebied. Het betrekken van het park Kerschoten bij het plangebied en de recreatieve verbinding van het park met de Griftzone is een uitgangspunt voor de groene uitstraling van het nieuwe woongebied.Voor de werkzaamheden voor het specifieke beheer, herstel en onderhoud van de landschappelijke en ecologische waardevolle beken en sprengen moet in de bestemmingsregeling een eigen regime voor een goede beheersing en voldoende berging van het schone water worden gevolgd door de aanduiding "beken en sprengen".