direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het zuidelijk deel van het plangebied, rond de Vlijtseweg en de Deventerstraat, is van oudsher een woon- en werkgebied met kleinschalige volumes met daarin in ondergebracht dienstverlenende, verzorgende en handelsbedrijvigheid.

Langs de Vlijtseweg en de hoek Deventerstraat gold daartoe een bedrijfsbestemming aan weerszijden van de weg tot aan de gemeentewerf en het Remeha-terrein met de bestemming "Handel en bedrijven - 2". Hierbij waren bedrijfscategorieƫn toegestaan op grond van het Hinderbesluit, die overeenkomen met de huidige VNG-milieucategorie 1 en 2. Detailhandel in voedings- en genotmiddelen is hier uitgesloten.

Op grond van dit bestemmingsplan hebben zich diverse bedrijfjes en bijvoorbeeld keukenstudio's gevestigd. Omvormen naar een gemengde woon-werkbestemming is hier om meerdere redenen gewenst. In de loop der jaren is de Vlijtseweg steeds meer een woongebied geworden en zijn veel kleine bedrijven op de achtererven gesloten. Gelet op de versterking van de woonfunctie die ook in de Structuurschets Kanaalzone is aangegeven en op de ontwikkelkansen van de locatie De Vlijt 1 is uitgangspunt om de Vlijtseweg in het voorliggende bestemmingsplan in overwegende mate een gemengde bestemming te geven. Daar waar sprake is van pure bedrijvigheid wordt uitgegaan van een bedrijfsbestemming. Met de gekozen gemengde bestemming wordt de gewenste flexibiliteit in wonen - werken gevonden die in de Structuurschets uit 2005 is beoogd.

Voor het zuidelijk gelegen gebied aan de Vlijtseweg staat de structuurschets Kanaalschets een gemengd karakter voor ogen met naast het wonen ook bedrijvigheid. Dit betekent dat hier aanleiding is op de achterterreinen meer oppervlakte aan bebouwing toe te staan dan gebruikelijk is bij een standaard woonomgeving.

Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de bestaande situatie waar in de meeste gevallen sprake is van een relatief veel bebouwing van het erf, hetgeen op basis van het oude bestemmingsplan ook gerealiseerd mocht worden.

De grotere bedrijvigheid, dienstverlening en detailhandel (i.c. de keukenzaken en zonweringbedrijf aan de Vlijtseweg en een autobedrijf) worden door middel van aanduidingen dan wel specifieke bestemmingen aangegeven.