direct naar inhoud van 2.5 Structuurplan Stedelijk Gebied
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

2.5 Structuurplan Stedelijk Gebied

In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 2020) geformuleerd.

Het is de ambitie van Apeldoorn in de komende periode verder uit te groeien tot centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Dat werkt naar twee kanten: enerzijds het leveren van een bijdrage aan de opvangfunctie van de stad voor de groei van de regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid. Anderzijds meer uitstraling van de stad door meer en betere regionale voorzieningen en attracties.

Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. In de complete stad horen naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit en speel- en recreatieruimte thuis. Compacte stedelijke toevoegingen zullen vooral in en om het centrum en de stadsdeelcentra een plek krijgen. Daardoor wordt niet alleen het draagvlak voor de voorzieningen aldaar vergroot, maar kan ook elders, bijvoorbeeld in ruimer opgezette woonwijken, ruimte gespaard blijven.

In het structuurplan is vastgelegd dat er in de periode 1998-2020 15.000 woningen aan de woningvoorraad moeten worden toegevoegd. Daarbij ligt het accent op het toevoegen van (centrum)stedelijke en landelijke woonmilieus.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1039-vas1_0002.png"

figuur structuurplankaart

In het structuurplan is per stadsdeel gekeken naar de mogelijkheden tot verdunning en/of verdichting.

Voor wat betreft de Kanaalzone ligt hier de opgave om het wonen en de (nog) aanwezige bedrijvigheid zoveel mogelijk met elkaar te verzoenen. Het transformatiegebied van de Kanaalzone wordt aanvullend ingezet bij de versterking van de woonmilieus van de aangrenzende stadsdelen. De Kanaalzone - Noord biedt op termijn goede mogelijkheden om een nieuw woonmilieu toe te voegen aan de wijk Kerschoten. Het zuidelijk deel van de Kanaalzone - Noord valt onder de invloedssfeer van het centrum, waarvoor eveneens een transformatie naar een meer stedelijk woonmilieu wordt voorgestaan.