direct naar inhoud van 2.10 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

2.10 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020

De economische koers en ambities van Apeldoorn zijn vastgelegd in de Strategische Economische Beleidsvisie Apeldoorn (SEBA) 2000-2020. Deze beleidsvisie is in 2001 door de gemeenteraad vastgesteld en vormt het kader waar concrete projecten en nieuwe initiatieven aan worden getoetst. Apeldoorn kiest ervoor zich te ontwikkelen als een stad met een brede economische basis en een evenwichtig opgebouwde werkgelegenheid. Dit betekent dat Apeldoorn wil beschikken over voldoende en gevarieerde locaties voor bedrijven, kantoren, detailhandel, toerisme/recreatie en leisurevoorzieningen, een goed opgeleide beroepsbevolking en een innovatief bedrijfsleven.


In verschillende gemeentelijke en regionale programma's worden de SEBA uitgangspunten uitgevoerd. In een groot aantal uitvoeringstrajecten wordt daarbij nauw samengewerkt met externe partners zoals (regionaal) bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, en maatschappelijke organisaties. Het versterken van de Kanaalzone - De Vlijt door herstructurering met inpassing van nieuwe woon- en werkfuncties sluit aan bij de economische uitgangspunten.