direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

1. de toelichting: hierin worden de beweegredenen weergegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming en/of bescherming aan een stuk grond, alsmed de uitleg van de gebruikte bestemmingen'

2. de regels:hierin wordt per bestemming een omschrijving van de doeleinden gegeven en verder regels met betrekking tot gebruik van de in dit plan begrepen gronde en de zich daarop bevindende opstallen.

3. de verbeelding: waarop de bestemmingen van de betreffende gronden zijn aangegeven.

De opzet van de toelichting van het bestemmingsplan is als volgt.

  • In de Inleiding (hoofdstuk 1) wordt de aanleiding en het doel van het nieuwe bestemmingsplan toegelicht.
  • In hoofdstuk 2 wordt het beleid van het rijk, de provincie en de gemeente en relevante wetgeving weergegeven, voor zover dit van belang is voor het bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt.
  • Hoofdstuk 3 beschrijft de bestaande situatie van het plangebied.
  • In hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de twee ontwikkellocaties Sportvelden en De Vlijt 1 in het plangebied en de wijze waarop deze in het bestemmingsplan zijn opgenomen.
  • In Hoofdstuk 5 komt de uitvoerbaarheid aan de orde. Ingegaan wordt ondermeer op milieu-aspecten, waterhuishouding, cultuurhistorie en de financiĆ«le uitvoerbaarheid.
  • Hoofdstuk 6 geeft uitleg over de juridische systematiek
  • Hoofdstuk 7 gaat in op de maatschappelijke uitvoerbaarheid.