direct naar inhoud van Artikel 21 wro-zone - wijzigingsgebied 2
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

Artikel 21 wro-zone - wijzigingsgebied 2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' te wijzigen in de bestemmingen''Wonen', 'Groen', en 'Verkeer - verblijfsgebied' , indien de geldende milieucontouren behorend bij de bedrijven gevestigd aan de Vlijtseweg, en in het bijzonder de milieucontouren van Bakkerij Fuite, woningbouw op deze locatie mogelijk maken, waarbij de volgende regels gelden:

 • 1. Het aantal woningen bedraagt maximaal 170;
 • 2. De maximale goot- en nokhoogte van de grondgebonden woningen bedraagt maximaal 10 meter;
 • 3. In het gebied komt in een zone gelegen aan de zijde van de Vlijtseweg één appartementengebouw te liggen met een hoogte van maximaal 14 meter. Deze zone ligt op minimaal 100 meter afstand te meten vanaf het hart van de Boerhaavestraat;
 • 4. Er wordt voorzien in de parkeerbehoefte conform de gemeentelijke parkeernorm;
 • 5. De groenzone langs de Grift bedraagt circa 40 meter;
 • 6. De ontsluiting van het woongebied vindt plaats via de Laan van Kerschoten en de Boerhaavestraat.
 • 7. Er wordt een ontwikkelingsgericht beeldkwaliteitsplan opgesteld;
 • 8. De woonbebouwing en invulling van de openbare ruimte wordt afgestemd op de omgeving Kerschoten en De Vlijt met als het thema 'wonen in het groen';
 • 9. Vanaf de Boerhaavestraat zal een groenzone worden gerealiseerd als verbinding tussen het park Kerschoten, het woongebied Sportvelden, en de Griftzone.
 • 10. Uit onderzoek blijkt dat er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn voor woningbouw, onder andere op het gebied van geur, geluid en bodemkwaliteit.
 • 11. Het wijzigen van de bestemmingen vindt plaats op basis van één integraal stedenbouwkundig plan.