direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-vas1

6.1 Inleiding

Het plangebied maakt deel uit van het in 1972 vastgestelde bestemmingsplan "Kootwijk" en heeft daarin de bestemming "Agrarische doeleinden, klasse A". Deze bestemming laat realisatie van de voorgestane invulling van het plangebied niet toe.


De planregels van het geldende bestemmingsplan zijn inmiddels zodanig gedateerd dat het niet mogelijk is om de nu aan de orde zijnde nieuwe ontwikkeling uitsluitend door middel van een herziening van de plankaart toe te laten. Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is een dergelijke partiele herziening ook niet mogelijk.

Op basis van bovenstaande is ervoor gekozen om een compleet nieuw bestemmingsplan op te stellen met een eigen verbelding en planregels. Dit nieuwe plan is gebaseerd op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.

Momenteel is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor het gehele Apeldoornse deel van de Veluwe. Het nu aan de orde zijnde bestemmingsplan zal te zijner opgenomen worden in dat plan voor de Veluwe.