direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-vas1

5.2 Waterhuishouding

Het plan voorziet in de omzetting van agrarische gronden naar natuurgronden in de vorm van schraalgrasland en heide Een dergelijke ontwikkeling heeft geen gevolgen op het grondwaterpeil. Bescherming van het grondwaterpeil vraagt daarom geen verdere aandacht in het bestemmingsplan. Het plangebied is niet aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied. Ook zijn in het plangebied geen waterlopen aanwezig.

Algehele conclusie is dat het bestemmingsplan geen negatieve effecten heeft op de waterhuishouding.