direct naar inhoud van 3.2 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-vas1

3.2 Natuurwaarden

De vegetatie op de akkers Assel bestaat grotendeels uit ruigtekruiden zoals ridderzuring, Jacobskruiskruid, akkerdistel, klaver, smeerwortel, pitrus wat brandnetel en grassen zoals witbol, Engels raaigras en kweek. Op verschillende plaatsen komt Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers) in toenemende bedekking voor. Deze soorten duiden op overmaat aan voedingsstoffen. Verder is er enige opslag van loofboomsoorten zoals de pionier berk en wat lijsterbes.

Bij wijze van proef is recent op een kleine strook de bouwvoor op een ril gezet. In het daar aan de oppervlakte komende zand ontwikkeld zich een open en schrale vegetatie met o.a. schapenzuring en enkele ex. Buntgras.

De vegetatie op de akkers van de achterste Steenberg bestaat ook voor een groot deel uit grassen en ruigtekruiden zoals jacobskruiskruid, ridderzuring, akkerdistel en braam. Plaatselijk is spontane opslag van meidoorn aanwezig. Enkele jaren geleden is de Amerikaanse vogelkers verwijderd. Lokaal keert deze soort weer terug.

Op een klein hoekje waar wat zwarte grond verwijderd is staan o.a. enkele exemplaren kruipbrem.