direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-vas1

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied is in gebruik geweest als landbouwgrond, deels in de vorm van maisakkers. Het betreft landbouwpercelen omringd door de natuur van de Veluwe. Binen het plangebied is geen bebouwing aanwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1031-vas1_0002.png"

locatie met kadastrale nummers APDO1 P290, 291 en 292 (Assel)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1031-vas1_0003.png"

locatie met kadastrale nummers APDO1 P 242 en 244 (Achterste Steenberg)