direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De voorgestane ontwikkeling van nieuwe natuur wordt uitevoerd door de grondeigenaar Staatsbosbeheer.

De nieuwe Wro vermeldt in artikel 6.12 dat een gemeenteraad verplicht is een exploitatieplan vast te stellen. Bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan kan van die plicht worden afgezien indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het of besluit begrepen gronden anderszins is verzekerd.

Met Staatsbosbeheer is op 23 februari 2009 een anterieure overeenkomst gesloten omtrent de kosten van grondexploitatie. Daarmee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is er geen aanleiding voor een exploitatieplan.