direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-onh1

5.4 Archeologie

Het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied (locatie Assel: V-10.0232.3, februari 2011, locatie Achterste Steenberg: V-10.0232.2, februari 2011, zie bijlagen).

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoeken adviseert BAAC bv een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een intensieve oppervlaktekartering aangevuld met een methode die geschikt is voor vondstarme vindplaatsen.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt uitvoering gegeven aan het vervolgonderzoek.