direct naar inhoud van 5.1 Milieuaspecten
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-onh1

5.1 Milieuaspecten

Vanuit milieu-oogpunt zijn er geen belemmeringen om binnen het plangebied nieuwe natuur te realiseren. De nieuwe functie is niet milieugevoelig of milieubelastend. Agrarische functies in de omgeving worden niet belemmerd. Nieuwe natuur welke na 1 mei 1988 wordt aangelegd wordt op basis van de Wet ammoniak en veehouderij niet bechouwd als te beschermen gebied..

Nader onderzoek naar milieu-aspecten als bodem, geluid, luchtkwaliteit of externe veiligheid is niet nodig