direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-onh1

4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET

Dit hoofdstuk gaat in op de ruimtelijke opzet van het plangebied.

Op de Midden Veluwe beheert Staatsbosbeheer bijna 10.000 ha aaneengesloten natuurterrein. In het relatief recent verleden (minder dan 100 jaar terug) zijn enkele heidepercelen ontgonnen en in gebruik genomen als akker.

Nabij Assel en Hoog Buurlo zijn twee grote akkerpercelen verworven door Staatsbosbeheer om te worden omgevormd naar natuurterrein. Op de percelen is 60 tot 80 jaar landbouw bedreven, waarbij o.a. mais geteeld werd. De gewassen dienden voor een redelijke groei op deze arme bodem flink bemest te worden. Dat geeft geen goede uitgangssituatie voor natuurontwikkeling.

Om met deze voormalige landbouwgronden een stap in de goede richting te zetten dient een verschralingsbeheer gevoerd te worden waarmee omvorming naar open natuurterrein met ontwikkelingspotentie richting schraalgrasland en heide wordt ingezet. Dat is het meest effectief op te starten door het afgraven en afvoeren van de verrijkte bouwvoor voor het overgrote deel van de percelen. Daarmee worden fosfaat, nitraat en andere voedingsstoffen, die de ontwikkeling van de gebiedseigen vegetaties belemmeren, afgevoerd.

In een wat groter geheel is te zien dat het blok bij Assel aan kan gaan sluiten bij de Asselse heide, het perceel van Hoog Buurlo wordt onderdeel van het stuifzand en heidecomplex rond Radio Kootwijk/Kootwijkerzand en Hoog Buurlose heide.

Hiermee worden ook Natura 2000 doelen voor de Veluwe gediend; er wordt bijgedragen aan de uitbreiding- en kwaliteitsverbetering van enkele habitats.