direct naar inhoud van 1 INLEIDING
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-onh1

1 INLEIDING

Op de Veluwe, in de omgeving van de halte Assel, zijn twee locaties die een agrarisch gebruik kenden aangekocht door Staatsbosbeheer, met het voornemen om ter plaatse over te gaan tot ontwikkeling van nieuwe natuur. Het betreft de locatie met kadastrale nummers APDO1 P290, 291 en 292 (Assel) en de locatie met kadastrale nummers APDO1 P 242 en 244 (Achterste Steenberg).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1031-onh1_0001.jpg"

Beide locaties maken deel uit van het bestemmingsplan Kootwijk. Dat bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 1972 (nr. 37525) en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 13 februari 1974 (nr. 2746/776-3303).

De twee locaties hebben in het bestemmingsplan Kootwijk de bestemming "Agrarische doeleinden, klasse A". Deze bestemming laat de voorgenomen natuurontwikkeling niet toe. Om dat mogelijk te maken dient de agrarische bestemming herzien te worden in een natuurbestemming. Dit bestemmingsplan voorziet daar in.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en planregels en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting bevat onder andere een beschrijving van het relevante beleidskader, de bestaande ruimtelijke situatie, de voorgestane ruimtelijke invulling van het plangebied en de juridische opzet van het plan. Ook wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.