direct naar inhoud van Artikel 3 Natuur
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-onh1

Artikel 3 Natuur

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. Bos en natuurgebied;
  • b. Bosbouw en houtproductie;
  • c. Extensief grondgebonden agrarisch medegebruik;
  • d. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, wandelen en fietsen;
  • e. Nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 5 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema

Bebouwing   Maximale oppervlakte/inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 
    2 m  
 
3.3 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 6 gelden de volgende specifieke regels:

3.3.1 Extensief grondgebonden agrarisch gebruik

Extensief grondgebonden agrarisch gebruik is uitsluitend toegestaan voor zover dit ten dienste staat van het natuurbeheer.