direct naar inhoud van Bijlage 4 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-onh1

Bijlage 4 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding   -  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m   -  
Voorontwerp ter inzage d.d.   -  
Ontwerpplan ter inzage d.d.   25-02-2010 - 07-04-2010  
Vaststelling door gemeenteraad d.d.   02-12-2010  
Ter inzage legging vastgesteld plan d.d.   13-01-2011 - 23-02-2011  
Aanwijzing GS/Minister van VROM   -  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak d.d.   -  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.   25-02-2011  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum onherroepelijkheid b.p.   25-02-2011  
Opmerkingen   -