direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het ontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reacties van het waterschap wordt meegewogen bij de afweging van alle bij het bestemmingsplan betrokken belangen.

Gelet op de aard en de beperkte omvang van deze herziening is het plegen van verder overleg met de provincie als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Bro achterwege gelaten, in overeenstemming met de richtlijnen voor de behandeling van gemeentelijke planologische maatregelen van gedeputeerde staten van Gelderland.