direct naar inhoud van 4.1 Aard van het bedrijf, beslag op het perceel
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-onh1

4.1 Aard van het bedrijf, beslag op het perceel

Boomkwekerijen behoren tot de bedrijfstakken die in oppervlakte toenemen. De teelt verkeert verhoudingsgewijs in een goede economische positie. Toch is de afzet de boomkwekerijproducten vanaf circa 2008 niet altijd onverdeeld positief geweest. Een belangrijke factor daarbij is de economische crisis. In de boomkwekerij is, behalve schaalvergroting, ook sprake gebleven van kleinere bedrijven die zich toeleggen op het telen van een speciaalassortiment.

Het perceel Berenbergh 6 gaat voor de buxusteelt gebruikt worden.

De voorafgaand aan de bestemmingsplanherziening verpachte gronden zullen nu voor de buxusteelt in (eigen) gebruik genomen worden.