direct naar inhoud van 3.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-onh1

3.4 Cultuurhistorie

Het perceel Berenbergh 6 is geen beschermd gebied. Er bevinden zich geen gebouwde monumenten. Wat betreft de aanwezigheid van cultuurhistorische informatie: er bestaat een gebiedsanalyse voor de twee cultuurhistorisch te onderscheiden gebieden waarin het perceel Berenbergh 6 is gelegen.

Het perceel kent voor het grootste deel een gemiddelde cultuurhistorische attentiewaarde, en voor een klein deel (maar wel voor het grootste deel van de bebouwing) een lagecultuurhistorische attentiewaarde. De grens tussen het gebied met een lage en met een gemiddelde cultuurhistorische attentiewaarde loopt door de bebouwing heen. De woning staat ongeveer met één helft in het gemiddelde attentiewaarde-gebied en met de andere helft in het lage attentewaarde-gebied; de twee schuren (waarvan één ten tijde van de het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan "Berenbergh 6 Wenum Wiesel" niet afgebouwd; zie paragraaf 1.1) staan voor het grootste deel in het gebied met de lage attentiewaarde.

Het perceelsgedeelte met een gemiddelde cultuurhistorische attentiewaarde ligt in het grotere gebied Wenumscheveld, Broekland en Zuidbroek. De cultuurhistorische analyse zegt over dit gebied het volgende. Oorspronkelijk was hier bos. Dit werd werd aangeplant als onderdeel van de heideontginning en de herbebossing op de Veluwe in de periode circa 1870-1930. Op het perceel Berenbergh 6 is geen bos meer aanwezig.

Het perceelsgedeelte met een lage cultuurhistorische attentiewaarde ligt in het grotere gebied Wieselseveld, Koningsbosch en Kastenjeberg. De cultuurhistorische analyse zegt over dit gebied het volgende. Het gaat hier oorspronkelijk om ontginningen van natte gronden. Opvallend zijn hier:

  • de weinig aangetaste, typische ontginningspatronen;
  • de aanwezigheid van slingerende oude wegen die de oorspronkelijke, hogere zandruggen in het landschap volgen, in contrast met de tussengelegen, rechtere ontginningswegen en weteringen;
  • de verschillende goed herkenbare verkavelingsblokken;
  • het patroon van de beslotenheid langs oude wegen en de daarmee contrasterende open verkavelingsblokken.

Deze patronen en contrasten worden door de vestiging van een buxuskwekerij op het perceel Berenbergh 6 niet aangetast.