direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voordat het bestemmingsplan "Berenbergh 6 Wenum Wiesel" in werking treedt, geldt ter plekke het bestemmingsplan "Buitengebied Wenum-Wiesel".

Bestemmingsplan Buitengebied Wenum-Wiesel is op 19 juni 2000 vastgesteld door de gemeenteraad van Apeldoorn, op 4 december 2001 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, op 16 januari 2002 in werking getreden en op 11 juni 2003 onherroepelijk geworden na de uitspraak in beroep door de Raad van State. De Raad van State vernietigde daarbij wel een deel van het goedkeuringsbesluit van GS, maar het perceel Berenburgh 6 is hierbuiten gebleven.

Figuur 4 geeft de bestemmingen weer die in het bestemmingsplan Buitengebied Wenum-Wiesel rusten op het perceel Berenbergh 6.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1024-onh1_0004.jpg"

Figuur 4. Uitsnede uit de bestemmingsplankaart Buitengebied Wenum-Wiesel. (Rode omlijning van het perceel Berenbergh 6 is toegevoegd.)

Het lichtgroene deel van het perceel heeft de bestemming "Agrarisch gebied met landschapswaarden", het gele vlak de bestemming "Woondoeleinden". De grond met de agrarische bestemming is verpacht (zolang de bestemmingsplanherziening nog geen feit is). Het gele vlak "Woondoeleinden" is niet alleen bestemmingsvlak, maar tegelijkertijd ook bebouwingsvlak.

Het paarse vlak ten zuiden van het perceel heeft de bestemming: "Niet agrarische bedrijven - vakantiecentrum". Dit vlak heeft betrekking op het bungalowpark / vakantiecentrum aan de Elburgerweg 40.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1024-onh1_0005.jpg"

Figuur 5. Het bestemmingsvlak geldend voor het perceel Berenbergh 6 (bestemmingsplan Buitengebied Wenum-Wiesel) geprojecteerd op de luchtfoto van het perceeel.

In figuur 5 is te zien dat de situatie in en om het woonbestemmingsvlak / bouwvlak op het perceel Berenbergh 6 ten tijde van de voorbereiding van het bestemmingsplan "Berenbergh 6 Wenum Wiesel" een strijdigheid vertoont met het bestemmingsplan "Buitengebied Wenum-Wiesel": er staat een (niet-afgebouwde) schuur gedeeltelijk buiten het bouwvlak. Een bijgebouw mag niet gebouwd worden buiten het bouwvlak.

Daarnaast geldt onder de bestemming "Woondoeleinden" een maximalisering van de oppervlakte aan bijgebouwen (tot maximaal 75 m2 per woning, als een binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid wordt meegerekend). Ook op dit punt is er strijdigheid met het bestemmingsplan.

Gelet op het verzoek tot bestemmingsplanherziening (waarin gevraagd wordt de nieuwvestiging van een buxuskwekerij op het perceel Berenbergh 6 mogelijk te maken) moet ten slotte worden opgemerkt dat een bouwvlak met de bestemming "Woondoeleinden" geen gelegenheid biedt om de in het Woondoeleinden-vlak gesitueerde gebouwen te gebruiken als bedrijfsgebouwen ten dienste van een buxuskwekerij. Dit zou een strijdig gebruik impliceren.