direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-onh1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de vestiging van een buxuskwekerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Apeldoorn sectie D nummer 5945 (oppervlakte 58.540 m2). De initiatiefnemer van dit plan is in 2000 eigenaar geworden van het perceel. Toen bleek dat de herbouw van een afgebrande loods die zich op het perceel bevond, in strijd was met het geldende bestemmingsplan, en daarom niet gelegaliseerd kon worden zonder bestemmingsplanherziening, heeft de initiatiefnemer de gemeente verzocht om herziening van het bestemmingsplan. Dit is gebeurd door middel van brieven d.d. 28 februari 2007 en 30 oktober 2007. Op 26 januari 2009 is de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer over dit project ondertekend.

De aanvraag behelst niet slechts het verzoek om de herbouw van de schuur planologisch mogelijk te maken, maar ook om de vestiging van een buxuskwekerij op het perceel planologisch mogelijk te maken.