direct naar inhoud van 4.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Beurtvaartstraat aanleg Grift
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1002-vas1

4.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het traject van de Grift, wat loopt door de Beurtvaartstraat, maakt onderdeel uit van het projectgebied Griftlocaties. In dit gebied zijn een aantal deelontwikkelingen te onderscheiden. Zowel particulier als gemeentelijk. Deze deelontwikkelingen dragen bij aan ingrepen in de openbare ruimte binnen het projectgebied. Bij de particuliere ontwikkelingen geschiedt dit op basis van Anterieure Contracten. Het bestemmingsplan voor die ontwikkelingen wordt dan ook pas in procedure gebracht wanneer de financiƫle haalbaarheid van het project, dat wil zeggen het kostenverhaal, is verzekerd.

Nu de deelprojecten vertraging oplopen, is het van belang dat de aanleg van de Grift wel door kan gaan volgens planning. Dit gebeurt middels dit Projectbesluit.

Vanuit de particuliere deelontwikkelingen wordt middels de Anterieure Contracten een bijdrage gevraagd in het kader van Bovenwijkse Voorzieningen. Dit zijn investeringen in grijze- groene en blauwe infrastructuur op stedelijk schaalniveau, waar de aanleg van de Grift ook onder valt.

De Grift maakt aldus geen deel uit van de kosten in de openbare ruimte die in de Anterieure Contracten op de particuliere ontwikkelaars worden verhaald, maar valt onder de bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen. Een exploitatieplan behoeft niet te worden vastgesteld.

De dekking voor de aanleg van de Grift is geregeld middels bijdragen uit het rioolfonds, een bijdrage vanuit het project '27' en een bijdrage vanuit het Waterschap. Daarmee is sprake van een sluitende dekking en kan het plan worden uitgevoerd.