direct naar inhoud van 4.2 Waterhuishouding
Plan: Beurtvaartstraat aanleg Grift
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1002-vas1

4.2 Waterhuishouding

4.2.1 Algemeen

In de Beurtvaartstraat ligt een voormalig hoofdtransportriool dat verantwoordelijk was voor de afvoer van het gemengd rioolwater uit een groot deel van de binnenstad. In het herinrichtingsplan volgt de loop van de teruggebrachte Grift-beek over vrijwel de gehele lengte van de Beurtvaartstraat het trac├ę van dit riool. Om de open waterloop te kunnen realiseren zijn op deze plek medio 2002 reeds voorzieningen getroffen om de afvoerstroom van het afval- en regenwater uit het hoofdtransportriool om te leiden via belendende straten. In het voorlopig ontwerp is de Grift-beek dusdanig 'hoog' aangelegd dat het hoofdtransportriool voor een belangrijk deel ongemoeid kan worden gelaten. Het kokerriool krijgt daarbij de functie van bergingsriool.

Met de herinrichting van de Beurtvaartstraat worden zoveel mogelijk afkoppelkansen voor hemelwater benut. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de doelstellingen om bij nieuwe ontwikkelingen waar mogelijk water af te koppelen en gescheiden rioolstelsels te realiseren. In het Voorlopig Ontwerp van de Beurtvaartstraat wordt hemelwater afgekoppeld door de kolken uit de wegverharding aan te sluiten op de Grift-beek. Het hemelwater afkomstig van het complex met 27 nieuw gebouwde woningen ter hoogte van de Stationstraat wordt op eigen terrein geïnfiltreerd en vervolgens aangesloten op de beekbak.

Voor zover mogelijk worden ook de bestaande woningen en/of appartementen langs de Beurtvaartstraat en de Griftstraat afgekoppeld door aan de straatzijde de bestaande regenpijpen direct boven het maaiveld af te zagen en een open afvoervoorziening aan te leggen naar de straat, e.e.a. in overleg met de woningeigenaars/bewoners.