direct naar inhoud van 3.1 Bestaande situatie
Plan: Beurtvaartstraat aanleg Grift
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1002-vas1

3.1 Bestaande situatie

De Beurtvaartstraat werd aangelegd op het tracé van de Grift, die in het verleden gedempt is. De Grift is de belangrijkste beekloop in Apeldoorn en heeft lange tijd als ruimtelijke drager gefungeerd. Elders in het centrum en in de wijk de Parken is de Grift inmiddels weer bovengronds gebracht.

Op de kop van de Beurtvaartstraat staat het voormalige hoofdkantoor van de Gasfabriek. De Gasfabriek besloeg een groot gedeelte van het terrein tussen Stationsstraat en Kanaal en is lange tijd bepalend geweest voor de ruimtelijke opbouw van het gebied. In de huidige situatie kenmerkt de Beurtvaartstraat zich door de aanwezigheid van veel diverse typen bebouwing, die duiden op een gelaagde ontwikkeling. Bepaalde delen hebben nog steeds een dorpse bebouwing, terwijl andere delen een meer stedelijk beeld geven. Naast oudere bebouwing is in de jaren 80 een aantal complexen toegevoegd met een sobere architectuur. Dit zijn zowel eengezinswoningen, als appartementengebouwen. Recentelijk is aan de Beurtvaartstraat het woningbouwcomplex 'Twentyseven' opgeleverd, bestaande uit een stedelijke vorm van grondgebonden woningen op een openbaar toegankelijk parkeerdek. In het noordelijke deel van de Beurtvaartstraat/Griftstraat bestaat aan de ene zijde uit lintbebouwing, bestaande uit kleinschalige 'typische Apeldoornse' huizen. Aan de andere zijde is het grootschalige gebouwcomplex van NUON te vinden, dat nu in gebruik is als Activerium. Van dit gebouwcomplex was het gedeelte aan de Deventerstraat bestemd voor kantoren; het uiterlijk hiervan is zorgvuldiger ontworpen dan het achterste deel dat bestond uit werkplaatsen. De werkplaatsen zijn omgebouwd tot kantoorruimte.

Door het zeer diverse beeld van de bebouwing en een versnipperde openbare ruimte is de ruimtelijke samenhang van de Beurtvaartstraat op dit moment gering. Met name in de openbare ruimte kunnen middelen worden gezocht om een meer samenhangend ruimtelijk beeld te geven. Hierbij is de Grift een belangrijke drager.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1002-vas1_0002.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1002-vas1_0003.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1002-vas1_0004.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1002-vas1_0005.jpg"