direct naar inhoud van 2 STATUS RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
Plan: Beurtvaartstraat aanleg Grift
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1002-vas1

2 STATUS RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

De algemene ruimtelijke onderbouwing voor het projectbesluit bestaat uit het voorontwerp van bestemmingsplan Kanaaloevers Haven, dat is opgenomen in de Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing. Hierin zijn de bestaande situatie, het stedenbouwkundig plan, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de uitvoerbaarheid voor het gehele plangebied beschreven.

Onderdeel van het bestemmingsplan vormt de planologische inpassing van de aanleg van de Grift door de Beurtvaartstraat. In deze specifieke ruimtelijke onderbouwing die toeziet op de aanleg en herstel van de Grift, de bouw van hekwerkjes en bruggen wordt op datgene ingegaan wat ruimtelijk relevant is voor realisatie van dit project.