direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
Plan: Beurtvaartstraat aanleg Grift
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1002-vas1

1.1 Inleiding

Voor het gebied Kanaaloevers Haven gelegen aan de rand van het centrum van Apeldoorn is een nieuw bestemmingsplan in procedure. Het plangebied wordt begrensd door een deel van de Deventerstraat en de achterzijde van de percelen aan de Deventerstraat in het noorden. Het Kanaal is de oostelijke grens van het bestemmingsplan. In het zuiden vormt de parkeergarage KoningsHaven (Kanaalstraat) de grens en aan de westzijde is dit de Stationsstraat.

Aanleiding voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is drieledig. Ten eerste wordt om de toekomstige ontwikkelingen aan de Kanaalstraat (noordzijde) mogelijk te maken voor deze vlek een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Daarnaast betreft het hier een actualiseringsopgave van verouderde bestemmingsregelingen en vindt de planologische vertaling plaats van het project '27'. Ten slotte maakt het bestemmingsplan ook de aanleg en herstel van de Grift door de Beurtvaartstraat mogelijk.

Deze projectprocedure ziet toe op het mogelijk maken van de aanleg en herstel van de Grift, de bouw van vijf bruggen en een begeleidend hekwerk. Daartoe is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Het nu nog geldende bestemmingsplan maakt de aanleg van de Grift en de bouw van bruggen met begeleidende hekwerken namelijk niet mogelijk. Van toepassing is het bestemmingsplan De Haven Noord, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 mei 1981 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 23 augustus 1982. Ter plaatse gelden de bestemmingen 'woondoeleinden/bijzondere doeleinden/winkels/kantoren/handel en bedrijf/verkeersdoeleinden - uit te werken bestemmingen' en 'Nutsbedrijf' (ter hoogte van wat nu het Activerium is). Binnen deze bestemmingen zijn de aanleg van de Grift, de bouw van bruggen en hekwerken niet mogelijk.