direct naar inhoud van 6.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Harderwijkerweg - wormenkwekerij Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1080-ont1

6.1 Vooroverleg

Gelet op de aard en de beperkte omvang van deze wijziging is het plegen van overleg met provinciale diensten als bedoeld in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening achterwege gelaten. Het plangebied is niet gelegen in een bijzonder gebied zoals Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000-gebied. Het overleg met het Waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn "Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen" van het Waterschap Veluwe.