direct naar inhoud van 5.3 De plankaart
Plan: Bestemmingsplan Harderwijkerweg - wormenkwekerij Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1080-ont1

5.3 De plankaart

De plankaart is getekend op een kaart, schaal 1:2500 met nummer BP1080. De bestemming van het perceel is agrarisch met een aanduiding voor wormenkwekerij. Ten zuiden van het perceel hebben de gronden een middelhoge archeologische waarde. Hiervoor zijn bepalingen opgenomen in de regels. Verder is overeenkomstig de huidige bestemming ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het perceel aan weerszijden van het perceel een zone opgenomen bedoeld voor afschermend groen. Het bouwvlak is opgenomen ten oosten van het perceel op een afstand van 25 meter uit de as van de weg.