direct naar inhoud van 4.4 Archeologische waarden
Plan: Bestemmingsplan Harderwijkerweg - wormenkwekerij Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1080-ont1

4.4 Archeologische waarden

Het plangebied is voor een deel op de archeologische beleidskaart aangemerkt als een gebied met een middelhoge trefkans. Dit houdt in dat een archeologische quickscan is vereist en dat afhankelijk van de resultaten daarvan eventueel vervolgonderzoek wordt aanbevolen. Behoud van archeologische waarden wordt aanbevolen. Uit de quickscan blijkt dat het plangebied niet een dusdanige verwachtingswaarde heeft dat nader onderzoek nodig is. In de regels zijn voor de gronden met een middelhoge verwachtingswaarde gelden specifieke voorwaarden voor het oprichten van gebouwen.