direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Harderwijkerweg - wormenkwekerij Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1080-ont1

1.1 Aanleiding

Op het perceel aan de Harderwijkerweg is een wormenkwekerij gevestigd. De wormenkwekerij beslaat 2,3 hectare grond en bestaat uit lange lage bakken waarin de wormen worden gekweekt. Daarnaast vindt op het terrein opslag van materieel plaats. De eigenaren van de wormenkwekerij hebben verzocht om de bouw van een schuur om de bedrijfsvoering van de bestaande wormenkwekerij te kunnen verbeteren. De schuur is nodig voor het stallen van werktuigen en het zeven van de humus afkomstig van de wormenkwekerij. In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave is voor de wormenkwekerij een maatbestemming opgenomen zonder mogelijkheden voor de bouw van opstallen. Dit omdat ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan een wormenkwekerij als belastend voor het landschap en de milieukwaliteit werd beschouwd. In het kader van het recente verzoek van de eigenaren is onderzoek verricht naar de huidige milieubelasting op de omgeving.

Vanwege de geringe impact van de kwekerij op het landschap en de geringe milieubelasting tengevolge van het kweken van wormen is er geen sprake is van milieuhinder op de omgeving. Om die reden wordt, afgezet tegen de bebouwingsmogelijkheden binnen agrarische bouwpercelen in het algemeen, medewerking aan het verzoek om een schuur te bouwen, die de bedrijfsvoering zal verbeteren, redelijk geacht.

De bestemmingsplanwijziging vindt plaats met in achtneming van een aantal ruimtelijke randvoorwaarden, gericht op een zorgvuldige inpassing van de schuur in het landschap. De belangrijkste voorwaarden hebben betrekking op de situering (loodrecht op Harderwijkerweg, nabij houtwal), het oppervlak (niet te groot vanwege onbebouwde omliggende landschap) en de beeldkwaliteit (refereren aan de in deze streek veel voorkomende boerenschuur).