direct naar inhoud van 4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Met de initiatiefnemer is op 13 oktober 2009 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie gesloten zoals bedoeld in artikel 6.24, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Hierin is geregeld dat de initiatiefnemer de kosten die de gemeente maakt ter uitvoering van zijn plan voor zijn rekening komen. Alle met deze planherziening samenhangende kosten komen dus ten laste van de initiatiefnemer. Deze herziening heeft derhalve voor de gemeente geen financiƫle gevolgen. Er behoeft daarom geen exploitatieplan te worden vastgesteld.