direct naar inhoud van 4.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

4.4 Cultuurhistorie

4.4.1 Cultuurhistorische waarden

In het plangebied zijn geen lijnen of objecten aanwezig die een hoge cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Er zijn ook geen monumenten aanwezig.

4.4.2 Archeologische waarden

Het gehele plangebied kent een lage archeologische verwachtingswaarde. Het is daarom niet nodig onderzoek te doen naar de aanwezigheid van archeologische waarden. Wanneer bij de uitvoering van het plan toch archeologische vondsten worden gedaan, geldt de daarvoor gebruikelijke meldingsplicht.