direct naar inhoud van 3.5 Landschappelijke inpassing
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

3.5 Landschappelijke inpassing

In combinatie met deze uitbreidingen wordt het bedrijf landschappelijk ingepast. De inpassing bestaat uit het aanbrengen van opgaande beplanting, zwarte elzen, langs de noordzijde van het erf. Langs de westgrens van het plangebied worden nieuwe zomereiken aangeplant, naast de al aanwezige, grote zomereiken, zodat hier een complete rij ontstaat. De bestaande elzenrij ten zuiden van het erf wordt doorgezet richting het westen. Het directe zicht op de bedrijfsbebouwing vanaf de Deventerstraat wordt zo gebroken. Vanuit landschappelijk oogpunt is het gewenst de bestaande beplanting langs de oostzijde van het bedrijf verder te versterken. In verband met de hier aanwezige voeropslagen is daar echter geen ruimte voor. Met deze inpassing verzetten de omgevingskwaliteiten zich niet tegen de uitbreiding van het bedrijf.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1069-vas1_0006.jpg"

Figuur 6: Inrichtingsplan. De plantafstand binnen de nieuwe elzenrijen zal niet meer dan 8 meter bedragen. De gebouwen V en W zijn de nieuwe vleesstierenstallen. Gebouw X is de nieuwe loods voor het aanvullende voer.