direct naar inhoud van 3.4 Nieuwe situatie
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

3.4 Nieuwe situatie

Aan de noordzijde van het erf zijn nu drie vleesstierenstallen aanwezig, met eenzelfde grootte. Het voornemen is om ten westen van die stallen twee nieuwe stallen voor vleesstieren te realiseren met vergelijkbare maatvoeringen en tussenliggende afstanden. Het aanwezige, ruimtelijke stramien van het erf wordt zo doorgezet en er wordt goed aangesloten bij de korrelgrootte van de agrarische bedrijfsbebouwing in de omgeving. Parallel aan en ten westen van de twee nieuwe stallen is een nieuwe sleufsilo gepland. Deze silo loopt door tot op enige afstand van de zuidelijke perceelsgrens. Deze sleufsilo is enerzijds nodig in verband met het uitbreiden van het bedrijf en anderzijds omdat het bedrijf nu verhoudingsgewijs weinig opslagmogelijkheden heeft voor voer. De sleufsilo is bedoeld voor maïs en zal één jaarvoorraad kunnen bevatten. Tussen de nieuwe sleufsilo en de bestaande, zuidelijke helft van het erf is een nieuwe loods gepland. Die loods is gepland voor het opslaan van het meer aanvullende voer. Het gaat dan om producten van het bedrijf zelf, zoals granen, en (rest)producten uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals aardappelen. Deze producten worden onregelmatig, met intervallen van enkele weken, aangevoerd. Gezien de aard van deze opslag is het ruimtelijk niet gewenst dit buiten op te slaan. Ook voor een doelmatige bedrijfsvoering is een overdekte opslagplaats hiervoor zeer wenselijk.