direct naar inhoud van 3.3 Bestaande situatie
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

3.3 Bestaande situatie

Het agrarische bedrijf in het plangebied is gelegen op enige afstand van de Deventerstraat en wordt op die weg ontsloten via een insteekweggetje. Aan de zijde van de weg staan de twee bedrijfswoningen van het bedrijf. Daarachter staat een werktuigenberging en de stallen voor het melkvee van het bedrijf. Weer daarachter staan de stallen voor de vleesstieren. Voeropslagen zijn binnen het noordelijke gedeelte van het erf te vinden. De hoeveelheid opgaande beplanting in het plangebied is beperkt. Ten zuiden van het erf zijn verspreid een aantal bomen aanwezig en langs de westelijke plangrens is een bomenrij aanwezig. Uitgedrukt in een veelgebruikte, economische maatstaf heeft het bedrijf een omvang van ongeveer 300 NGE (Nederlandse Grootte Eenheden). Normatief houdt dat een arbeidsbehoefte in van ruim vier mensjaren (bron: LEI).