direct naar inhoud van 2.4 Bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

2.4 Bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost

Op 24 september 2009 is het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Noord-Oost' ter inzage gelegd. Dat plan is ondermeer de integrale herziening van het bestemmingsplan Broekland-Woudhuis en zal ook voor het perceel gaan gelden. De initiatiefnemer wenst zijn plannen echter sneller te realiseren dan de integrale herziening in werking treedt. Dat vooral in verband met het vervallen van rechten uit de huidige milieuvergunning van zijn agrarisch bedrijf. De proceduretijd van een integrale herziening is doorgaans een jaar langer dan die van een apart bestemmingsplan op perceelsniveau.

In het voorontwerpbestemmingsplan is ten aanzien van de agrarische bedrijven het beleid uit het Reconstructieplan Veluwe doorvertaald. In het bestemmingplan heeft het bedrijf een rechthoekig bouwperceel gekregen, waarbinnen de nieuw geplande bebouwing niet past. Ten tijde van het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan waren de uitbreidingsplannen van het bedrijf voor een groot deel nog niet bekend, wat inmiddels wel het geval is. In het ontwerpplan zal een en ander worden aangepast. De bouw- en gebruiksmogelijkheden uit dit plan zullen worden overgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1069-vas1_0003.jpg"

Figuur 3: uitsnede plankaart voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost