direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

1.1 Aanleiding

De heer M.W. Schoonhoven oefent op het perceel Deventerstraat 649 in Beemte Broekland, (kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn, sectie F, nummers 10218, 10219, 10220 en 10124) een vleesstieren- annex melkveehouderij uit. De heer Schoonhoven heeft het voornemen twee nieuwe stallen voor vleesstieren te realiseren. Deze zijn buiten het bouwvlak uit het geldende bestemmingsplan geprojecteerd. Daarom heeft hij verzocht het bestemmingsplan te herzien voor de stallen. Met de nieuwe stallen neemt de behoefte naar voeropslag toe. Het verzoek is daarnaast ook om de herziening in aanvullende mogelijkheden voor voeropslag te laten voorzien.