direct naar inhoud van 3.3 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-ont1

3.3 Natuurwaarden

Rondom het plangebied zijn diverse natuurwaarden aanwezig. Zo zijn de oude laanbeplantingen waardevol, evenals de oude eiken bij het agrarische bedrijf in het plangebied. De omgeving is met name een geschikte biotoop voor broedvogels, roofvogels en vleermuizen.

Daar waar dit plan in nieuwe ontwikkelingen voorziet, zijn de natuurwaarden evenwel beperkt. Hoewel in vervallen staat, wordt de te slopen woning nog bewoond en wordt de bijbehorende tuin onderhouden. De herbouwlocatie is een deel van een weiland dat een vrij intensief gebruik kent. Op deze plekken zijn geen (beschermde) natuurwaarden te verwachten.