direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-ont1

1.2 Ligging en begrenzing

De genoemde percelen liggen in het buitengebied van de gemeente Apeldoorn, ten noordoosten van het dorp Loenen en ten oosten van de bebouwingsconcentratie Veldhuizen. Die bebouwingsconcentratie ligt aan het Apeldoornse Kanaal. Op enige afstand, beginnen ten noorden en ten oosten van de percelen, de bossen van de Veluwe. In het zuiden is voormalig militair terrein Veldhuizen te vinden. De weg Veldhuizen haakt aan op de Hoofdweg en het Kanaal-Zuid. Dat zijn lokale hoofdwegen.

Het plangebied wordt gevormd door de genoemde percelen en de locatie voor de herbouw van de burgerwoning. Het agrarische bedrijf aan de Veldhuizen 28 wordt in dit plan uitsluitend meegenomen om voor dat bedrijf een eenduidige, planologische regeling te krijgen. Voor dat bedrijf is niet in extra uitbreidingsmogelijkheden voorzien ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. De woning aan de Veldhuizen 10 wordt opgenomen in het plan omdat de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan voor de te slopen woning deels daar naartoe worden overgeheveld. Kadastraal gaat het om de percelen die bekend zijn als gemeente Beekbergen, sectie C, nummers 2968, 3200, 3236, 3244, 3286 (deels), 3289, 3434 (deels), 3435, 3436, 3437 en 3438 (deels).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1064-ont1_0001.jpg"

Figuur 1: Ligging plangebied binnen omgeving