direct naar inhoud van 7.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

7.2 Economische uitvoerbaarheid

Om de totale kosten voor de ontwikkeling van het LOG inzichtelijk te krijge, wordt een exploitatieplan opgesteld. In het exploitatieplan worden alle te verhalen kosten opgenomen. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt hiermee een financieel haalbaar plan te ontstaan. Met de provincie worden afspraken gemaakt over het dekken van de kosten en het kostenverhaal dat wordt ingezet naar de inplaatsers en de reeds gevestigde bedrijven welke willen uitbreiden.