direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

6.1 Inleiding

Voor de opzet van de planregels is aangesloten bij het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost van de gemeente Apeldoorn. Dat plangebied sluit aan de zuidzijde aan bij het landbouwontwikkelingsgebied.

In afwijking daarvan is in de Nota van Uitgangspunten afgesproken om voor de wegen en waterlopen in dit bestemmingsplan bestemmingen op te nemen in plaats van aanduidingen.


Voor de inhoud van de regels is afstemming gezocht met de nu geldende bestemmingsplannen voor het plangebied. Aangezien er daarbij verschillen optreden tussen de plannen van Epe en Apeldoorn zijn in de Nota van Uitgangspunten afspraken gemaakt over de hoofdlijnen van de op te nemen regels.


Vanzelfsprekend is het bestemmingsplan opgesteld volgens de meest recente RO-standaarden, zoals IMRO2008, STRI2008 en SVBP2008.