direct naar inhoud van 5 Gebiedsvisie
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

5 Gebiedsvisie


Om te komen tot een inrichtingsvisie voor het LOG is een uitgebreid ontwerpproces gevolgd. Tijdens een zogenoemde 'schetsschuit' is gedurende twee dagen in het najaar van 2007 met provincie, gemeenten, belangengroeperingen en DLG de inrichtingsvisie voorbereid.

De inrichtingsvisie is vervolgens in het Gebiedsplan uitgewerkt in de vorm van een ruimtelijke visie. Deze wordt onderstaand in paragraaf 5.1 beschreven.

De ruimte voor nieuwvestiging ligt voor een groot deel in het noordwestelijke gedeelte van het LOG-gebied (tussen Geerstraat, Gatherweg, de snelweg A50 en de gemeentegrens). Voor dit gedeelte zijn in het Gebiedsplan twee varianten uitgewerkt:

  • 1. Bundeling langs Bokkerijweg en Weteringdijk, en
  • 2. Bundeling langs Weteringdijk.


Daarbij is in het Gebiedsplan uiteindelijk variant 1 als voorkeursvariant aangewezen. Niettemin zijn beide varianten meegenomen in het planMER.

Aangezien de gemeenteraden variant 1 hebben gekozen, is deze nader uitgewerkt in paragraaf 5.2.