direct naar inhoud van 3.7 Infrastructuur (7)
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

3.7 Infrastructuur (7)

De westgrens van het LOG wordt bepaald door de snelweg A 50 waarvan een van de afslagen in het gebied ligt. De afslag komt uit op de enige N-weg in het gebied, de Geerstraat (N972). Via deze afslag en de Geerstraat komt het grootste deel van het (landbouw)verkeer het gebied in. De andere manieren om het gebied te bereiken zijn via de lange route door Voorst over smalle wegen of over de Broeklanderweg, ook via smalle wegen en vormen geen goed alternatief. De overige wegen in het gebied zijn erg smal en soms zelfs nog onverhard. In het Epese deel zijn de wegen recht en veelal doodlopend. In het Apeldoornse deel zijn de wegen doorgaand maar met veel bochten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7) - Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen (juli 2009)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1063-von2_0010.jpg"
H u i d i g e s i t u a t i e i n f r a s t r u c t u u r
( b r o n : g e m e e n t e A p e l d o o r n )


De smalle, kronkelige en doodlopende wegen zijn ook van invloed op de verkeersveiligheid in het gebied en de bereikbaarheid van het gebied voor fietsers. Zeker gezien het feit dat in de noordelijke punt van het LOG een lagere school ligt. Vanuit het gehele LOG en daarbuiten komen fietsers naar deze school. Bij de ontwikkeling van het LOG is het wenselijk om met de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het gebied voor fietsers rekening te houden.


Dwars door het gebied van zuid naar noord loopt een hoogspanningsleiding. Binnen een zone van 2x71 m aan weerszijde van een hoogspanningsleiding mogen geen nieuwe gevoelige bestemmingen (lees woningen, scholen et cetera) worden opgericht. Stallen en andere bedrijfsgebouwen kunnen wel. Hiervoor is de zakelijk rechtstrook van 2x22,5 aan weerszijde van de leiding relevant, daarbinnen mogen in principe geen gebouwen worden opgericht.


U i t g a n g s p u n t v o o r h e t b e s t e m m i n g s p l a n

  • er dient rekening te worden gehouden met de zonering van de hoogspanningsleiding.
  • de bestaande wegen worden als zodanig bestemd.