direct naar inhoud van Bijlage 1 Lijst van toegelaten nevenactiviteiten
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

Bijlage 1 Lijst van toegelaten nevenactiviteiten

Categorie 1:

 • Bed & Breakfast;
 • Recreatief rustpunt;
 • Natuurbeheer;
 • Opslag van boten en caravans;
 • Detailhandel in de vorm van op het betreffende agrarische bedrijf vervaardigde agrarische producten.

Categorie 2:

 • Detailhandel in de vorm van voor de streek kenmerkende en als zodanig herkenbare, ter plaatse vervaardigde agrarische producten;
 • Kleinschalig kamperen tot ten hoogste 25 kampeermiddelen, uitsluitend in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober;
 • Recreatieve outdoor-activiteiten, zoals boerengolf en paintball;
 • Educatiecentrum, museum;
 • Verhuur van paarden, kano's en fietsen;
 • Huifkarcentrum;
 • Semi-agrarische bedrijvigheid zoals een agrarisch hulpbedrijf, hoveniersbedrijf, bosbouwbedrijf, paardenpension, dierenasiel of een bedrijf van overeenkomstige aard van categorie 1 en 2 voor zover toegelaten in bijlage 3 'Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten'.