direct naar inhoud van Artikel 7 Water
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterberging en waterhuishouding;
  • b. water- en oeverrecreatie;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen bruggen, taluds, oeverbeschoeiingen, onderhoudspaden en aanlegplaatsen.


7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en algemene aanduidingsregels van artikel 14 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.


Bebouwing   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde   6 m   zie tevens de algemene Keur van het Waterschap  

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen omtrent de plaats en afmetingen van bouwwerken geen gebouwen zijnde in verband met het waarborgen van de waterbergende functie van gronden.

7.4 Aanlegvergunning

De in artikel 19 opgenomen regels voor aanlegvergunningen zijn van toepassing.