direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

Artikel 6 Verkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeersdoeleinden (met inbegrip van de nodige rijwegen, vluchtstroken, fiets- en voetpaden), met dien verstande dat per rijweg ten hoogste het aantal bestaande rijstroken zijn toegestaan;
  • b. nutsvoorzieningen;
  • c. met de daarbij bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen ongelijkvloerse kruisingen, in- en uitritten, overkappingen, tunnels, bruggen, taluds, bermen en bermsloten, groenvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen en afschermingen.

6.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en de algemene aanduidingsregels van artikel 14 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema:


Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installaties: 15 m;
overkappingen: 3 m;
overig: 6 m